lệnh MP là gì (2)

Bạn có biết lệnh thị trường là gì? Lệnh thị trường có phải là lệnh MP? Và chúng có ảnh hưởng như thế nào ở trong thị trường chứng khoán? Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về lệnh MP là gì cũng như là việc sử dụng nó trong thị trường chứng khoán có tác dụng như thế nào nhé.lệnh MP là gì (2)

Tìm hiểu khái niệm lệnh MP là gì?

Lệnh MP là gì? Đây là một lệnh dùng để mua bán chứng khoán theo một cái giá tốt nhất ở trên thị trường. Điều này có thể được hiểu nghĩa đơn giản là lệnh giúp mua chứng khoán ở giá thấp nhất và bán ra thị trường với giá cao nhất. 

Lệnh MP là lệnh mà có thể khớp với các lệnh gộp mà có cùng với nhiều bước giá lại với nhau. Sau khi đã khớp lệnh tại một mức giá tốt nhất vẫn mà vẫn còn khối lượng chưa được khớp hết thì lệnh MP sẽ tiếp tục được khớp lên ở mức giá tốt nhất phía tiếp theo mãi cho đến khi có thể khớp hết đối với những khối lượng đã đặt của bạn.

Đối với trường hợp có giá khớp cuối cùng chính là giá trần thì lệnh MP sẽ mua hoặc có giá sàn đối với lệnh MP thì sẽ được chuyển lệnh thành lệnh giới hạn mua tại mức giá trần hoặc có thể chuyển thành các lệnh giới hạn tại mức giá sàn. Lệnh thị trường hay còn gọi là lệnh MP này sẽ được tự động hủy nếu như không có các lệnh giới hạn đối ứng ngay tại thời điểm chúng ta nhập lệnh vào trên hệ thống giao dịch.

Mục đích của việc sử dụng lệnh MP là gì?

Lệnh thị trường (hay vẫn còn được mọi người gọi với cái tên là lệnh MP) là một lệnh mà được sử dụng hầu hết trong các đợt giao dịch được khớp lệnh liên tục. Vì thế khi chúng ta áp dụng các lệnh này thì sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thêm các công cụ dùng để đặt lệnh, giúp tạo nên được những tính linh hoạt trong các đợt giao dịch mà được khớp liên tục. 

Cách để đặt được lệnh MPlệnh MP là gì (1)

  • Khi chúng ta đã được nhập vào trên hệ thống sàn giao dịch, lệnh MP sẽ tiến hành mua và thực hiện ngay lập tức với một mức giá bán thấp nhất có thể. Lệnh MP bán sẽ được thực hiện ngay tại một mức giá mua cao nhất đang hiện có trên thị trường. Nếu như lệnh MP có khối lượng đặt lệnh chưa được thực hiện hết thì nó sẽ được xem là một lệnh mua ngay tại một mức giá bán cao hơn hoặc là lệnh bán ngay tại một mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có ở trên thị trường và tiếp tục so nếu được khớp.
  • Nếu như khối lượng đặt lệnh MP vẫn còn nhưng chúng lại không khớp tiếp tục thì có thể là do các bên đối ứng đã hết khối lượng. Khi đó thì lệnh MP mua sẽ được chuyển thành các lệnh giới hạn mua và có mức giá cao hơn so với mức giá khớp cuối cùng trong một đơn vị đã được niêm yết giá; hoặc là lệnh MP bán sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn bán và có mức giá bán thấp hơn các mức giá khớp cuối cùng trong một đơn vị đã được niêm yết giá.
  • Trong trường hợp mà đối với lệnh MP mua có giá khớp cuối cùng chính là mức giá trần hoặc là mức giá sàn đối với lệnh MP bán; thì lúc này thì các lệnh MP sẽ được chuyển thành một lệnh giới hạn mua tại mức giá trần hoặc là lệnh giới hạn bán tại mức giá sàn.

Một số các lưu ý khi người dùng sử dụng lệnh MP là gì?

Lệnh thị trường hay còn gọi là lệnh MP có các đặc điểm là chấp nhận đối với mức giá của thị trường. Chính vì thế mà lệnh này không được đặt ra với một mức giá cụ thể nào cả. Lệnh MP này sẽ được khớp với các mức giá tốt nhất hiện có ở trên thị trường, đây cũng là điều mà các nhà đầu tư cần nên hết sức cẩn trọng trước khi tiến hành sử dụng. 

Còn có một vấn đề nữa mà chúng ta nhất định phải biết đối với các lưu ý  khi sử dụng lệnh MP đó là các hệ thống giao dịch sẽ có riêng một độ trễ hạn nhất định trong suốt quá trình xử lý các lệnh. Do đó mà các lệnh thị trường có thể sẽ bị từ chối nếu như các giao dịch chưa được hoàn tất; và quá trình khớp lệnh định giá chưa được mở cửa; hoặc là các hệ thống chuẩn dữ liệu tại thời điểm đầu tiên của các phiên giao dịch..lệnh MP là gì (1)

Bài viết phía trên đây đã bao gồm tất cả những thông tin mà có liên quan đến lệnh MP hay vẫn còn được hiểu là các lệnh thị trường. Hy vọng rằng với những thông tin trên thì sẽ giúp chúng ta hiểu được một cách rõ hơn về lệnh MP là gì cũng như là các thông tin có liên quan đến lệnh này trên thị trường chứng khoán.